คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

ภาษีสรรพสามิตใหม่ มีผลวันนี้

กรมสรรพสามิตแถลงชี้แจงการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ มีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรก ทำให้สินค้าบางรายการปรับเพิ่มขึ้น ติดตามจากคุณภาพิมล วิสาโรจน์ สดจาก กรมสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตใหม่ ที่มีผลวันนี้วันแรก ส่งผลมีสินค้าบางชนิดได้รับผลกระทบ ภาพรวมภาระภาษีเพิ่มขึ้นไม่เกิน2%อธิบดีกรมสรรพสามิต สมชาย พูลสวัสดิ์ แถลงข่าวชี้แจง พรบ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ 16 ก.ย. เป็นต้นไป จาก15สินค้า 4บริการ ทำให้มีสินค้าบางชนิดได้รับผลกระทบมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น เช่นบุหรี่ราคาถูกปรับ เพิ่มขึ้น4-15บาท/ซอง บุหรี่ราคาแพงเพิ่มขึ้น2-14บาท สุรา เพิ่มขึ้น50 สต.-2บาท ขึ้นอยู่กับดีกรีสูงจะเสียภาษีสูงขึ้น ภาพรวมปรับเพิ่มไม่เกิน2% จากจำนวนภาษีที่จ่ายอยู่เดิมโดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน ตรวจสอบสินค้าไม่ให้ร้านค้านำสินค้าเก่าก่อนพรบ.ภาษีสรรพสามิตใหม่มีผลบังคับใช้ มาอ้างเป็นสินค้าอัตราใหม่ หากตรวจสอบพบเจอ จะมีความผิดตามกฎหมายกรมการค้าภายในสำหรับการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ครั้งนี้ จะมีผลทำให้สินค้า ประเภทสุรา บุหรี่ น้ำหวานปรับเพิ่มขึ้น เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมนโยบายสุขภาพของประชาชน และทำให้การจัดเก็บภาษีทั้งระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับราคาเหล้า - บุหรี่สุราเหล้ากลั่นสี 28 ดีกรี ราคาขึ้น 8 บาทส่วน 40 ดีกรี ปรับขึ้นถึง 30 บาทไวน์ราคาเกิน 1,000 บาท ราคาขึ้น 110 บาทส่วนที่ต่ำกว่า 1,000 บาท ราคาลดลง 25 - 60 บาทเบียร์ราคาเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ - 2.60 บาทเบียร์ราคาแพง ลดลง 90 สตางค์ - 2 บาทบุหรี่บุหรี่ราคาถูกต่ำกว่า 60 บาท/ซอง ราคาเพิ่มขึ้น 4 - 15 บาทบุหรี่ราคาแพง 60 บาทขึ้นไป/ซอง ราคาเพิ่ม 2-10 บาท

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon