คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

ภาษีสรรพสามิตใหม่ มีผลวันนี้

ภาษีสรรพสามิตใหม่ มีผลบังคับใช้วันนี้ ส่งผลให้สินค้าบางรายการปรับราคาเพิ่มขึ้น อย่างเช่นสุรา เบียร์ บุหรี่ พาไปสำรวจความเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ติดตามจากรายงานพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่ได้มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการจัดเก็บทั้งจากอัตราปริมาณเพื่อสะท้อนถึงหลักสุขภาพและมูลค่าเพื่อสะท้อนถึงความฟุ่มเฟื่อย จาก15สินค้าใน4รายการ มีสินค้าที่ได้รับผลกระทบส่งผลราคาปรับเพิ่มขึ้น เช่น สุราจะเพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณความแรงของแอลกอฮอล์ ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสุราที่มีดีกรีต่ำ เช่นเดียวกับบุหรี่ และน้ำหวาน ซึ่งก็มีความเห็นจากนักดื่ม นักสูบต่อการปรับขึ้นอัตราภาษีสุรา บุหรี่ ในครั้งนี้ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภท สุรา บุหรี่ บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราภาษีสุรา บุหรี่ เนื่องจากจะยิ่งทำให้คนซื้อลดลง กระทบต่อทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายโดยการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ นี้ จะทำให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นภาพรวมประมาณ 2เปอร์เซนต์ หรือประมาณ 1หมื่น2พันล้านบาท แนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ ยังเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นสากล การจัดเก็บภาษีทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังได้ร่วมกับกรมการค้าออกตรวจสอบร้านค้าไม่ให้กักตุนสินค้า และให้ปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งไม่ขายสินค้าในราคาสูงเกินจริง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon