คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ภูฝอยลม" จัดไม้เมืองหนาวรับนักท่องเที่ยว

นายปัญญา ติดมา หัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษามหาราชินิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า "ภูฝอยลม" อยู่บนแนวเทือกเขาสลับการไปมาบนภูพานน้อย เหนือระดับน้ำทะเล 200 - 630 เมตร เป็นที่ตั้งของสวนรวมพันธุ์ไม้ และค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพรภูฝอยลม ทำให้ป่าที่เคยถูกบุกรุกฟื้นกลับขึ้นมา ในช่วงปี 2552 ,2553 ภูฝอยลมได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อ อบจ.อุดรธานี ได้สนับสนุนจัดหาไม้ดอกเมืองหนาวมาจัดแสดง นายปัญญา กล่าวว่า ในปีนี้ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม-7 มกราคม ได้รับงบยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี จัดหาไม้ดอกเมืองหนาวกว่า22ชนิด มาจัดแสดงอีกครั้ง ที่บริเวณด้านหน้าสวนรวมพรรณไม้ฯ รวมถึงมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผารับอรุณ มองเห็นบรรยากาศสวยงามฝั่ง อ.เมือง และ อ.กุมภวาปี นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน์ หัวหน้าโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม และค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพรภูฝอยลม เปิดเผยว่า การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ให้ท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและศึกษา ทุกปีในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักแรมกว่า 150,000 คน คาดว่าปีนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
image beaconimage beaconimage beacon