คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สรรพากรชี้ตลาดรายได้ 18 บ.ไม่ผิดปกติ

ภูเก็ต....จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

แรงงานจังหวัดภูเก็ต ประชุมชี้แจงนายจ้างและสถานประกอบการ จัดมาตรการแนวทางปฏิบัติระเบียบแรงงานต่างด้าวรองผู้ว่าฯ ภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เปิดการประชุมชี้แจงมาตรการ แนวปฏิบัติการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว จ.ภูเก็ต เพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัด ได้รับทราบถึงมาตรการแนวทางการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวจากที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัด ที่มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 50,000 คน จำนวน 13 จังหวัด ให้ดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามหลัก Function Areaภาย ใต้กรอบแนวทาง 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon