คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

"มข." ร่วมทำบัญชีลดก๊าซเรือนกระจก

รศ.ดร.กิตติชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่าปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนหนึ่งมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมาจากพฤติกรรมประจำวันของมนุษย์ดังนั้นการปรับตัวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นเรื่องจำเป็น คณะกรรมการนโยบายการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงทำโครงการ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกขึ้น เพื่อสนองนโยบายภาครัฐและสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยให้ทั้ง 33 คณะจะเริ่มจากการสำรวจปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องจักร ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย มูลสัตว์ และพื้นที่ป่า เพื่อจัดทำบัญชีการใช้วางแผนมาตรการการลดใช้พลังงาน รวมถึงนำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon