คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ก.พลังงาน เดินหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้

มธ.เปิดตัวระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบเรียลไทม์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้เปิดตัว2 ต้นแบบนวัตกรรมคือ ระบบ "Tacking ผู้ประสบภัย" เรียลไทม์ แค่ tweet เดียวก็รู้ จุดผู้ประสบภัย และโดรนตรวจสอบความเสียหายโบราณสถาน 3 มิติ. จากปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการ์น้ำท่วมในภาคเหนือและอีสานล่าสุด. ที่ได้สร้างความเสียหายและผลกระทบมากมาย จึงเป็นเหตุให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คือ ระบบแผนที่แสดงตำแหน่งผู้ประสบภัยแบบเรียลไทม์ โดยรายงานผ่านเว็บไซต์แสดงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สามารถแสดงการร้องขอความช่วยเหลือ ค้นหาสถานที่ และแจ้งจุดเกิดภัยพิบัติในแต่ละเหตุการณ์ ผ่านการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังเปิดตัว โดรนตรวจสอบความเสียโบราณสถาน 3 มิติ เป็นการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากโดรน และนำมาประมวลผล สร้างเป็นข้อมูลดิจิทัลสามมิติ ที่สามารถแสดงถึงรายละเอียดความเสียหายของโบราณสถานหลังประสบภัยพิบัติ. ล่าสุด 2 ผลงานนี้สามารถใช้งานได้จริง แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นเครื่องมือ เพื่อเตรียมพร้อมการรับมือและสามารถช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon