คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

มวลน้ำทะลักพนังกั้นน้ำแตกท่วม 5 ตำบล

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่า น้ำเหนือจากอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ลดระดับลงบ้างแล้ว เนื่องจากพบว่าจุดที่พนังกั้นแม่น้ำตรังแตก บริเวณหมู่ที่ 2 ต.หนองตรุด อ.เมือง ระดับน้ำในแม่น้ำตรังลดต่ำลงแล้วประมาณ 1 เมตร แต่มวลน้ำจำนวนมหาศาลยังทะลักลงตามช่องที่พนังกั้นน้ำแตก ซึ่งขณะนี้ยาวกว่า 150 เมตร ลงไปท่วมขังในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.เมืองตรัง ประกอบด้วย ต.หนองตรุด,ต.นาตาล่วง, ต.บางรัก, ต.นาโต๊ะหมิง ,ต.ควนปริง และอีก 5 ตำบลใน อ.กันตัง ซึ่งเป็นปากแม่น้ำตรัง รอระบายลงสู่ทะเล โดยรวมพื้นที่รับน้ำด้านล่างระดับน้ำลดลงได้แค่ประมาณ 50 เซนติเมตรเท่านั้น เนื่องจากน้ำทะเลยังหนุนสูง ทำให้น้ำระบายลงสู่ทะเลได้อย่างยากลำบาก บ้านเรือนของประชาชน วัด โรงเรียน ถนนหนทาง สถานที่ราชการ จึงยังจมอยู่ใต้บาดาล โดยเฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย วัดประสิทธิชัย โรงเรียนปริยัติธรรม และโรงเรียนสภาราชินี 2 ระดับน้ำยังลึกประมาณ 50 เซนติเมตร - 3 เมตร ยังต้องปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่า น้ำเหนือจากอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ลดระดับลงบ้างแล้ว เนื่องจากพบว่าจุดที่พนังกั้นแม่น้ำตรังแตก บริเวณหมู่ที่ 2 ต.หนองตรุด อ.เมือง ระดับน้ำในแม่น้ำตรังลดต่ำลงแล้วประมาณ 1 เมตร แต่มวลน้ำจำนวนมหาศาลยังทะลักลงตามช่องที่พนังกั้นน้ำแตก ซึ่งขณะนี้ยาวกว่า 150 เมตร ลงไปท่วมขังในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.เมืองตรัง ประกอบด้วย ต.หนองตรุด,ต.นาตาล่วง, ต.บางรัก, ต.นาโต๊ะหมิง ,ต.ควนปริง และอีก 5 ตำบลใน อ.กันตัง ซึ่งเป็นปากแม่น้ำตรัง รอระบายลงสู่ทะเล โดยรวมพื้นที่รับน้ำด้านล่างระดับน้ำลดลงได้แค่ประมาณ 50 เซนติเมตรเท่านั้น เนื่องจากน้ำทะเลยังหนุนสูง ทำให้น้ำระบายลงสู่ทะเลได้อย่างยากลำบาก บ้านเรือนของประชาชน วัด โรงเรียน ถนนหนทาง สถานที่ราชการ จึงยังจมอยู่ใต้บาดาล โดยเฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย วัดประสิทธิชัย โรงเรียนปริยัติธรรม และโรงเรียนสภาราชินี 2 ระดับน้ำยังลึกประมาณ 50 เซนติเมตร - 3 เมตร ยังต้องปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนด
image beaconimage beaconimage beacon