คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

มหาดไทย สรุปยอดถวายดอกไม้จันทน์ ทั่วประเทศกว่า 19 ล้านคน

กระทรวงมหาดไทย ได้สรุปรายงานที่มีประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ทั่วประเทศ จำนวน 19 ล้านคนโดยมีประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 16,160,884 คน สำหรับกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,965,856 คน รวมทั้งสิ้น 19,126,740 คน ซึ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดมียอดประชาชนเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์สูงสุดที่นครราชสีมา 824,839 คน รองลงมาเป็นนครศรีธรรมราช 670,000 คน อุบลราชธานี 649,103 คน และเชียงใหม่ 620,156 คนโดยผลการถวายดอกไม้จันทน์ดังกล่าวเป็นยอดที่ประชาชนผ่านจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ ยังไม่รวมหลายครอบครัวที่นำลูกหลานที่เป็นเด็กเข้าร่วมพิธีด้วยขณะเดียวกันรอบที่สองของการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนใหญ่จะเปิดให้ทุกคนเข้าถวายดอกไม้จันทน์โดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมงานพระราชพิธีฯ ให้มากที่สุด
image beaconimage beaconimage beacon