คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

มหาเถรสมาคม ให้วัดทำบัญชีแบบใหม่ แสดงรายรับ-รายจ่าย

ไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กับกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคม เห็นชอบรูปแบบการจัดทำบัญชีวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ โดยทำเป็นรูปแบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย เหมือนกับบัญชีครัวเรือน จะนำร่องที่วัดดาวดึงษาราม จากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กับกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคม เห็นชอบรูปแบบการจัดทำบัญชีวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ โดยทำเป็นรูปแบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย เหมือนกับบัญชีครัวเรือน จะนำร่องที่วัดดาวดึงษาราม จากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศ
image beaconimage beaconimage beacon