คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

มอบผ้าพระราชทานเครื่องแบบสีกากี ให้ตำรวจภาค 8

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 มอบผ้าพระราชทานเครื่องแบบสีกากีแก่ผู้บังคับการตำรวจภูธร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน แจกจ่ายผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว(5 ธ.ค.60) ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานมอบผ้าเครื่องแบบสีกากีพระราชทาน แก่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนในสังกัดภาค 8 เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งนี้ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยจเรตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องแบบสีกากี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ย. ณ พระที่นั่งอัมพรสถานนั้น เพื่อให้เป็นตามพระราชประสงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้มอบผ้าดังกล่าวให้กับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอ นบน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาค 8 มี จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา และ จ.ระนองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป
image beaconimage beaconimage beacon