คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

มอบเครื่องกันหนาว นร. - ชาวบ้าน บนดอย

กู้ภัยจังหวัดตากนำสิ่งของเครื่องกันหนาวมอบให้แก่เด็กนักเรียน - ชาวบ้านชาวไทยภูเขาบนดอยสูง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้หลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดดอยเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างเร่งนำเครื่องนุ่งห่มออกให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวแล้ว ซึ่งนายพิษณุพันธ์ โพธิบัลลังค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ สาขาแม่สอด ( กู้ภัยมังกร) พร้อมด้วยสมาชิกได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนถึงมอบทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา " แม่ฟ้าหลวง" อ.อุ้มผาง จ.ตาก อยู่ในพื้นที่เขตทุรกันดาร ห่างจากตัวเมืองอำเภออุ้มผางประมาณ 60 กิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กถึงชั้นประถม มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 30 คน ครู จำนวน 2 คน โดยประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นชาวไทยภูเขาชาวกะเหรี่ยง เผ่าปกาเกอะญอ
image beaconimage beaconimage beacon