คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"มิ่งขวัญ" ลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

นับแต่เข้ามาทำหงานการเมือง คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ สร้างความประหลาด มาแล้วหลายเรื่อง ล่าสุด เป็นอีกครั้ง เมื่อได้มีการร่อนหนังสือ ขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ทำหนังสือถึงนายทะเบียนพรรค ขอลาออกจากการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยให้เหตุผล ว่า ภารกิจรับผิดชอบงานด้านนโยบายพรรค สิ้นสุดแล้วหลังผ่านพ้นการเลือกตั้ง ก็ถึงเวลาเหมาะสม ที่จะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และเป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงสถานะความเป็นสมาชิกพรรค และยังต้องทำหน้าที่ ส.ส.บัญชีราชชื่อจองพรรคเศรษฐกิจใหม่ อยู่ต่อไป ส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรค นายศุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการภายในพรรคอยู่แล้ว จะเข้ามาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรคต่อไป ในช่วงท้ายของหนังสือฉบับนี้ ยังยืนยันว่า จะระกษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนตามที่ได้แถลงไว้ ในทุกโอกาส และ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อชาติ ศาสนา และ เทิดทูลในสถาบันพระมหากษัตริย์

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon