คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

มีชัย ค้านเพิ่มอำนาจ ป.ป.ช.สืบค้นข้อมูลจากมือถือ

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจ ป.ป.ช.สืบค้นข้อมูล ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีชัย ฤชุพันธุ์ ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพิ่มอำนาจสืบค้นข้อมูล นักการเมือง,ข้าราชการ และประชาชน ผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารอื่น เพราะกังวลว่า หากข้อบัญญัติใหม่ไม่มีกลไกที่ดีพอ อาจขัดกับรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิของประชาชนได้
image beaconimage beaconimage beacon