คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

"มูลนิธิฯ" เผย ป่าไทยหายปีละ 60,000 ไร่

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประจำปี 2560 ของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร พบว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย ประจำปี 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศไทย หรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ (164,479.69 ตารางกิโลเมตร) ลดลดจากปี 2558 ร้อยละ 0.02 หรือเท่ากับ 65,000 ไร่ (โดนประมาณ) จากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย จากปี 2557 - 2559 ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าลดลง ร้อยละ 0.02 ทุกปีโดยภาคเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด คือ ร้อยละ 64.37 ของพื้นที่ภาค รองลงมา คือภาคตะวันตก ร้อยละ 59.03 ภาคใต้ร้อยละ 24 ภาคตะวันออกร้อยละ 21.84 ภาคกลางร้อยละ 21.09 ภาคที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุด คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.93 ของพื้นที่ภาค ภาคที่มีอัตราลดลงของพื้นที่ป่าไม้รุนแรงที่สุด คือภาคตะวันออกรองลงมาคือภาคใต้ ซึ่งพื้นที่ป่าหายไปร้อยละ 36.38 และ 34.82 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในภาคเมื่อปี 2504 (ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่า) ถึงแม้ว่าภาคตะวันออกจะมีพื้นที่ป่าลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2504 แต่จากข้อมูลล่าสุดในปี 2559 ภาคตะวันออก็ยังมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 มากที่สุดคือ ร้อยละ 0.07 ภาคกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 ภาคใต้เพิ่มขึ้น 0.02 ส้วนภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคเหนือมีพื้นที่ป่าลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 0.06, 0.01 และ 0.11 ตามลำดับ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon