คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

ยกจุดเด่นอาเซียน ดึงนักท่องเที่ยว

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ บอกว่า ปีหน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเวทีนี้จะเป็นเวทีแสดงความพร้อมของประเทศไทยที่จะร่วมกันผลักดันประเทศสมาชิกถึงความร่วมมือด้านท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งนี้วาง 4 แนวทางสำคัญที่จะเป็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน คือ 1. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน 2. การส่งเสริมการลงทุนร่วมกันในอาเซียน 3. การท่องเที่ยวทางเรือสำราญ และสุดท้ายคือการท่องเที่ยวชุมชน โดยประเทศไทยได้แสดงจุดยืนถึงความพร้อมที่จะรับเป็นผู้ประสานงานหลักด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในกรอบความร่วมมืออาเซียน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon