คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"BNK48" ย้ำชัด ไม่มีเหตุการณ์สมาชิกตบกันหลังเวที

ยกเลิก! ขายเบียร์สดใน 7-11

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ ยุติ! การจำหน่ายเบียร์สด ในร้าน 7-11 หลังทดลองแล้ว 18 สาขาคำชี้แจงเรื่อง การยุติโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สดตามที่ฝ่ายการตลาด ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สดที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 18 สาขา ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น เนื่องจากมีคำแนะนำและความห่วงใยจากหลายๆภาคส่วน เมื่อฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบ จึงพิจารณาและมีคำสั่งให้ยุติโครงการทดลองดังกล่าวแล้วจึงเรียนมาเพื่อได้โปรดทราบโดยทั่วกันสำนักบริหารการสื่อสารฯบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon