คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ผบ.ตร.สั่งเร่งดำเนินคดี คนร้ายป่วนปัตตานี

"ยธ."นับหนึ่งแก้กฏหมายเลิกโทษประหาร

ปลัดกระทรวงยุติธรรม วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ บอกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศใช้แล้ว และมาตรา 77 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาร่างกฎหมาย กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการความรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตตามข้อเรียกร้องของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ องค์การนิรโทษกรรมสากล จึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย จึงต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นนี้อย่างกว้างตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดไว้ และเสนอคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติปลัดกระทรวงยุติธรรม บอกว่า ในระยะแรก เน้นการศึกษาในการเพิ่มดุลพินิจ แก่ศาลที่จะลงโทษอื่นได้ในฐานความผิดที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว เช่น อาจพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ ระบุโทษครอบคลุมเป็นจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิตแทน และในระยะต่อไปจะได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ ในการไม่ใช้โทษนี้กับความผิดบางประเภท โดยจำเป็นต้องใช้เวลาและรับฟังเสียงรอบข้างอย่างรอบคอบในการดำเนิน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon