คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

ยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูง

ยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนพุ่งสูงขึ้น จนน่าเป็นห่วง 73 รายแล้ว ชุมชนต่าง ๆ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน ตื่นตัวและช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านชานเมือง หรือ อสม. วิภารัตน์ หมั่นสกุล พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านชานเมือง นำอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ,ชาวบ้าน และนักเรียน ออกเดินรณรงค์ไปตามถนนภายในหมู่บ้านชานเมือง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยกันทำความขยะมูลฝอย ตรวจสอบกระถางดอกไม้ ยางรถยนต์ และภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ำขัง อยู่ตามอาคารบ้านเรือน สถานที่สาธารณะในหมู่บ้านชุมชนและนำทรายอะเบทไปโรยใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน วัด เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และประชาสัมพันธ์แจกเอกสารการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกให้กับประชาชนในชุมชนซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้ มีประชาชนป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น จากสถิติของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 พ.ค.2560 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 73 ราย เยอะสุดที่อ.แม่ลาน้อย 17 ราย ,อ.สบเมย 10 ราย, แม่สะเรียง 11 ราย ส่วนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วย 14 ราย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon