คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เฟิ่งหวง" เมืองโบราณกลางขุนเขาและสายน้ำ

ยะลาป่วยมาเลเรียอันดับ 1 ของประเทศ

ยะลาพบผู้ป่วยมาเลเรียมากอันดับ 1 ของประเทศ มีผู้ป่วยเกือบ 2 พันราย สาธารณสุขจังหวัดจัดอบรมการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล บอกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.59 จำนวน 830 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 185.30 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ในพื้นที่ อ.รามัน อ.ยะหา และอ.ธารโตและสถานการณ์ปัญหาโรคไข้มาลาเรียของจังหวัดยะลา มีผู้ป่วยเกือบ 2 พันราย คิดเป็นอัตราป่วย 440 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.06 อัตราป่วยเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงได้จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทุกตำบลกว่า 100 คน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon