คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ยืนยัน.....เดินหน้ายุทธศาสตร์สันติวิธี

หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ วอนทุกฝ่ายอย่าเชื่อมโยงเหตุการณ์ในพื้นที่กับผลการพูดคุย ยืนยันรัฐเดินหน้ายุทธศาสตร์สันติวิธีหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.อักษรา เกิดผล บอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเป้าหมายในการเจรจาที่ชัดเจน คือ ปฏิเสธการก่อการร้าย และใช้แนวทางสันติวิธี ผ่านกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ จึงได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง UN, OIC และองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อโดดเดี่ยวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงส่วนระดับยุทธการ คือการควบคุมพื้นที่ คุมทรัพยากรและคุมประชาชน งานมวลชนมีความสำคัญสูงสุดคือ ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ประกาศอย่างชัดเจน 3 ประการว่า 1.ไม่ยอมรับการก่อการร้าย 2.ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และ 3.ไม่เอาโจร ไม่ว่าจะมาจากการเมืองท้องถิ่น,อิทธิพลผลประโยชน์. ยาเสพติด และกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆ ควบคู่กับระดับยุทธวิธีหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ยังบอกด้วยว่า การเดินหน้ากระบวนการเจรจาจากนี้ จะเน้นการเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของประชาชนและหน่วยงาน และจากการประสานขั้นต้น ทางกลุ่มผู้เห็นต่างมีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือ เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยในการประชุมครั้งหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังเสร็จงานพระราชพิธีแล้ว
image beaconimage beaconimage beacon