คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ยุติธรรม ชี้ปัญหา "ป้าทุบรถ" เพราะเจ้าหน้าที่รัฐไม่บังคับใช้กฎหมาย

เรื่องทุบรถที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ที่ทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาเอง แต่เรื่องนี้ รองปลัดยุติธรรม ชี้ว่า เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐไม่บังคับใช้กฎหมายนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีป้าทุบรถที่จัดการปัญหาด้วยตนเองทั้งที่ผิดกฎหมาย ว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนถึงสามัญสำนึกเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ วินัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศ เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นคานงัดที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ก็คือ ผู้ปกครองแห่งรัฐ เพราะเป็นคนที่ขันอาสามาเป็นกำกับทิศทางของประเทศ จึงต้องพิจารณาตัวเอง หรือถูกจัดการให้ออกไปเพราะไม่มีศักยภาพพอ"คนไทยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ ปฏิบัติตามกฎ กติกา จารีตประเพณีและกฎหมายของประเทศนั้นได้อย่างดี และชื่นชมพลเมืองและประเทศนั้นๆว่า มีวินัย..น่าอยู่ และ "น่าเอามาใช้ในประเทศไทย ขณะที่พลเมืองของประเทศอื่น มาเที่ยวประเทศไทยสัปดาห์เดียว..ส่วนใหญ่นิสัยเปลี่ยน มีสะพานลอยอยู่บนหัวก็ไม่ขึ้น เดินข้ามถนนเฉย สบายใจไทยแลนด์.ดังนั้น จึงต้องกล่าวโทษไปยังคนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำ ละเว้น หรือเลือกปฏิบัติ"นายธวัชชัยกล่าวรองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า กระบวนการสร้างค่านิยมและบรรทัดฐานต้องอาศัยเหตุการณ์และสื่อโซเชียลเป็นผู้สร้าง เช่นกรณีคุณป้าทบรถปิดทางเข้าออกบ้าน ก่อให้เกิดผลกระทบตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฏหมาย และเป็นสร้างค่านิยมใหม่เรื่องจอดรถปิดทางเข้าออกบ้านคนอื่น เป็นต้น หากไม่ถูกผลิตซ้ำ ก็จะจางหายไป ไม่สามารถพัฒนาไปสู่ค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมได้ และอาจเกิดค่านิยมและบรรทัดฐานใหม่ว่าจะจัดการปัญหาเรื่องใดๆ ไม่สามารถรอให้รัฐเข้ามาจัดการได้ ต้องลุกขึ้นมาจัดการด้วยตนเอง ซึ่งหากพัฒนาไปไกลถึงขั้นตอนนั้น ไม่อยากจะคิดว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายไปขนาดไหนดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และผู้มีอำนาจแห่งรัฐต้องออกมาทำอย่างจริงจัง เพราะประชาชนทุกคนเป็นนายจ้างเรา และพวกเราทุกคนเป็นขี้ข้าประชาชน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon