คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ยุบรวม "บขส.เมืองขอนแก่น"

แม้ว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการ ย้ายรถโดยสารทุกชนิดจากสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ไปยังสถานีขนส่งแห่งที่ 3 อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าทำตามคำตัดสินของศาลปกครองขอนแก่น ทำให้ตลอดทั้งเดือนธันวาคมมีผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้านต่างออกมาเรียกร้อง พิจารณาให้จังหวัดขอนแก่น กลับมาใช้สถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่ 1 อีกครั้ง โดยระบุว่า มีหลายจังหวัดที่ใช้สถานีขนส่ง 2 แห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแม้ว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการ ย้ายรถโดยสารทุกชนิดจากสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ไปยังสถานีขนส่งแห่งที่ 3 อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าทำตามคำตัดสินของศาลปกครองขอนแก่น ทำให้ตลอดทั้งเดือนธันวาคมมีผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้านต่างออกมาเรียกร้อง พิจารณาให้จังหวัดขอนแก่น กลับมาใช้สถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่ 1 อีกครั้ง โดยระบุว่า มีหลายจังหวัดที่ใช้สถานีขนส่ง 2 แห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
image beaconimage beaconimage beacon