คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ย้ำกองทัพต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาล

แม่ทัพภาคที่ 1 มอบนโยบายและสั่งการให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 โดยเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องทำงานประสานกัน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก เพื่อให้การทำงานมีศักยภาพวันนี้แม่ทัพภาคที่ 1 พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา ประชุมมอบนโยบายและสั่งการให้กับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงในระดับผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน รวมทั้งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารทั้ง 26 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 โดยการประชุมจะมุ่งเน้นการสอบตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และ คสช. กระทรวงกลาโหม และจากผู้บัญชาการทหารบก ทั้งในสายงานปกติ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานการรักษาความมั่นคงภายใน และงานป้องกันชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 นอกจากนี้ยังมอบนโยบายให้ผู้บังคับหน่วยได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และการบูรณาการการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่จะต้องทำร่วมกัน เพื่อให้กองทัพภาคที่ 1 และกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 มีความเป็นปึกแผ่นเกิดศักยภาพในการทำงานพลโท กู้เกียรติ บอกว่า วันนี้มอบนโยบายและสั่งการในการดำเนินการตามปีงบประมาณ 2561 โดยทุกฝ่ายต้องทำงานประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานใดก็ตาม เมื่อมีรัฐบาล ก็ต้องทำตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้ให้นโยบายไปเมื่อครั้งการประชุมที่ผ่านมา
image beaconimage beaconimage beacon