คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประสบความเร็จใน 25 ปี รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้กว่า 166 ล้านใบ โครงการ Zero Waste สร้างรายได้กว่า 278 ล้านบาทนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนปรับพฤติกรรมสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าลดถุงพลาสติกลงให้ได้ 89 ล้านใบ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 แต่ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ถึง 4 ธันวาคม 2559 พบว่า สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้มากกว่า 166 ล้านใบโครงการ Zero Waste ที่นี่ปลอดขยะ ตามหลัก 3R คือ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ มีชุมชนปลอดขยะ 769 แห่ง โรงเรียนปลอดขยะ 295 แห่ง ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ 46,401 ตันต่อปี สร้างรายได้กว่า 278 ล้านบาท

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon