คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"รณรงค์" เวียนเทียนมาฆบูชา ไร้ควัน ลดมลพิษ

บรรยากาศการเวียนเทียน ที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร มีประชาชนจำนวนมากต่างทยอยกันมาร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยในปีนี้มีการรณรงค์ไม่ให้จุดธูปเทียน เพื่อป้องกันการเกิดควัน ทำให้เป็นมลพิษทางอากาศเมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 19 ก.พ. ที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พุทธศาสนิกชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในปีนี้แตกต่างออกไปจากปีก่อน ๆ เนื่องจากมีการรณรงค์ไม่ให้จุดธูปเทียน เพื่อลดการก่อควันมลพิษเพิ่มในอากาศ ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามการจุดธูปเทียนจะเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละวัด สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งวันนั้นในครั้งพุทธกาลตรงกับวันเพ็ญ เดือน 3 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon