คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

รถขุด 200 คัน รื้อถนนยาว 589 เมตร ใน 8 ชั่วโมง

มาดูการรื้อทางยกระดับ "หลงหวางเมียว" ขนาด 4 เลน ยาว 589 เมตร ที่สร้างเมื่อปี 2535 ในเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซีของจีน เพื่อที่จะสร้างทางด่วนขนาด 6 เลน เส้นใหม่ โดยใช้รถขุด 200 คัน และแล้วเสร็จโดยใช้เวลาเพียง 8 ชั่วโมงเท่านั้น โดยเริ่มเมื่อเวลา 21.00 น. ของเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนมาดูการรื้อทางยกระดับ "หลงหวางเมียว" ขนาด 4 เลน ยาว 589 เมตร ที่สร้างเมื่อปี 2535 ในเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซีของจีน เพื่อที่จะสร้างทางด่วนขนาด 6 เลน เส้นใหม่ โดยใช้รถขุด 200 คัน และแล้วเสร็จโดยใช้เวลาเพียง 8 ชั่วโมงเท่านั้น โดยเริ่มเมื่อเวลา 21.00 น. ของเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon