คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"รพ.ศูนย์ขอนแก่น" อีกหนึ่งเป้าหมาย "ก้าวคนละก้าว"

แม้งบประมาณด้านสาธารณสุขจะจัดสรรให้ทุกโรงพยาบาล แต่ก็มีไม่เพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง เมื่อได้รับการสนับสนุนเงินจัดซื้อจากโครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย พร้อมสร้างพลังใจให้กับแพทย์และพยาบาลได้ทำงานรักษาผู้ป่วย ที่สำคัญทำให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ไปติดตามความหวังของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย 1 ใน 11 โรงพยาบาลของโครงการก้าวคนละก้าวแม้งบประมาณด้านสาธารณสุขจะจัดสรรให้ทุกโรงพยาบาล แต่ก็มีไม่เพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง เมื่อได้รับการสนับสนุนเงินจัดซื้อจากโครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย พร้อมสร้างพลังใจให้กับแพทย์และพยาบาลได้ทำงานรักษาผู้ป่วย ที่สำคัญทำให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ไปติดตามความหวังของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย 1 ใน 11 โรงพยาบาลของโครงการก้าวคนละก้าว
image beaconimage beaconimage beacon