คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

"รมว.พม." มอบบ้านพอเพียง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบบ้านพอเพียงให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนใน จ.ราชบุรี จำนวน 191 ครัวเรือน ตามนโยบายรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบบ้านพอเพียงชนบทให้ประชาชนที่ยากจนเดือดร้อนในจังหวัดราชบุรี รวมจำนวน 191 ครัวเรือน ตามนโยบายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมจัดทำโครงการ "บ้านพอเพียงชนบท" โดยมีเป้าหมายซ่อมสร้างบ้านเรือนประชาชนในชนบทที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนทั่วประเทศ โดยให้ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นแกนหลัก และ พอช. สนับสนุนงบประมาณซ่อมสร้างไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท ขณะนี้ ผลการดำเนินโครงการคืบหน้าไปตามลำดับ มีบ้านเรือนทั่วประเทศที่ซ่อมสร้างเสร็จไปแล้วจำนวน 2,131 ครัวเรือน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon