คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

รมว.เกษตรฯ เดินหน้าภาคเกษตร 4.0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้ง 2 คณะทำงานพลิกโฉมภาคเกษตรสู่เกษตร 4.0 แก้ปัญหาราคาผลผลิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช สั่งการแต่งตั้งคณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเกษตรให้เป็นระบบสอดคล้องกัน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทยสู่การเป็นภาคเกษตรชั้นนำของโลก ด้วยการใช้การตลาดนำการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพด้านราคาและตลาด
image beaconimage beaconimage beacon