คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

ระฆัง "บิ๊กเบน" จะปิดซ่อมใหญ่นาน 4 ปี

ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.เป็นต้นไประฆังบิ๊กเบนของอังกฤษจะหยุดตีบอกเวลาเพื่อซ่อมบำรุง ทำให้ชาวอังกฤษและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะไม่ได้ยินเสียงจากระฆังใบใหญ่เก่าแก่ใบนี้ไปอีก 4 ปีระฆังบิ๊กเบนภายในหอนาฬิกาอลิซาเบธ ใกล้กับอาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอนจะทำหน้าที่ตีบอกเวลาครั้งสุดท้ายในเวลาเที่ยงวันของวันที่ 21 ส.ค. และรัฐสภาขอให้ประชาชนรวมตัวที่หอนาฬิกาในวาระสำคัญนี้ด้วย ก่อนที่ระฆังจะเงียบไปอีก 4 ปี ซึ่งนับเป็นการหยุดทำหน้าที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์ 157 ปีของระฆังที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 19 ใบนี้ แต่ในช่วงโอกาสสำคัญอย่างวันปีใหม่ปีนี้ ก็จะยังคงได้ยินเสียงกังวานของระฆังใบนี้อยู่ระฆังบิ๊กเบน มีน้ำหนัก 13.7 ตัน จะทำหน้าที่ตีบอกเวลาทุกชั่วโมง และจะมีระฆังใบเล็กอีก 4 ใบ ตีบอกเวลาทุกๆ 15 นาที ส่วนหอนาฬิกาอลิซาเบธ ซึ่งมีความสูง 96 เมตร มักถูกเรียกขานว่า หอนาฬิกาบิ๊กเบนตามชื่อระฆัง และเชื่อว่าเป็นอาคารที่ถูกบันทึกภาพมากที่สุดในอังกฤษระหว่างที่ปิดซ่อม หน้านาฬิกา 3 ด้านจะถูกปิดคลุมไว้ แต่อีกด้านจะเปิดไว้บอกเวลาอย่างเงียบๆ โดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้กลไกของนาฬิกาทำงาน จนกว่ากลไกของจริงของนาฬิกาที่ได้รับการซ่อมแซมจะถูกนำมาติดตั้งตามเดิม

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon