คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

ระดมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ "วัดป่าเวฬุวัน"

เจ้าหน้าที่ระดมทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากว่า 140 ตัวสุนัขที่วัดป่าเวฬุวัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูร้อนเทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัข ซึ่งเป็นสุนัขจรจัดหรือถูกนำมาทิ้งไว้ภายในบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนเวฬุวัน หรือวัดป่าเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 140 ตัว ภายใต้โครงการ"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องจากปัจจุบันยังพบสุนัขจรจรที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในการนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะในบริเวณวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูร้อน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon