คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ก.พลังงาน เดินหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้

ระดม 300 ร้านค้าชุมชน ซื้อขายออนไลน์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระดม 300 ร้านค้า เชื่อมโยงประชาชนเข้าถึงช่องทางซื้อขายสินค้าออนไลน์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา บอกว่า กระทรวงได้นำเสนอตัวอย่างสินค้าที่คัดสรรแล้ว และพร้อมที่จะจำหน่ายออนไลน์พร้อมกับการเข้าสู่ตลาดโลก โดยคัดสรรร้านค้าคุณภาพมาจัดจำหน่ายกว่า 300 ร้านค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศ เชื่อมโยงประชาชนให้เข้าถึงช่องทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการของชุมชนผ่านเครื่องมือดิจิทัล สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิต ขณะเดียวกันได้เปิดตัวศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบและเปิดศูนย์ดิจิทัลออนไลน์นำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon