คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
กระโดดสาวหมัดใส่คู่กรณีไม่ยั้ง!

ระดับน้ำสะแกกรังสูงขึ้น

ฝนที่ตกติดต่อต่อเนื่องในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งผลทำให้มีน้ำหลากปริมาณมากลงสู่แม่น้ำตากแดด และไหลลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เริ่มส่งผลกระทบต่อชาวเรือนแพจำนวนมาก ที่อยู่อาศัยในแม่น้ำสะแกกรัง จำเป็นต้องเคลื่อนแพที่อยู่อาศัย และปรับกระชังเลี้ยงปลา พร้อมกับเคลื่อนแพเข้าชิดริมตลิ่ง เพื่อป้องกันความเสียหายจากกระแสน้ำหลากที่ไหลเชี่ยวกราด ทั้งนี้ ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น กับส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยวต่างนั่งเรือนำเที่ยว ไปชมเรือนแพสะแกกรังและทัศนียภาพ ในลำน้ำจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon