คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

รัฐจัดสรรที่ดินทำกิน เขตป่ากว่า 6 แสนไร่

รัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว 58 จังหวัด รวม 625,000 ไร่ ชาวบ้านเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทำกินควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าอธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี บอกถึงความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนแบบแปลงรวมให้แก่ผู้ยากไร้ โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน สามารถจัดหาที่ดินเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้ว 122 พื้นที่ ใน58 จังหวัด รวม 625,000 ไร่ จากเป้าหมายทั้งหมด 340,000 ล้านไร่ ซึ่งการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนจะจัดที่ดินให้ราษฎรผู้ยากไร้ที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพร้อมกัน เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนมือถือครองที่ดินไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหมือนในอดีต

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon