คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

รัฐบาลเดินหน้าพูดคุย กลุ่มเห็นต่าง

แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง แต่หัวหน้าพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเดินหน้าพูดคุยต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนทั้ง 37 อำเภอ ในชายแดนใต้พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ บอกถึงความพร้อมในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย และพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า เป็นแนวทางสันติวิธี ที่ต้องใช้เวลาและขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย คณะพูดคุยฯ ได้ก้าวข้ามผลงานของตัวเองไปแล้ว แต่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์คือการที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงและไม่มีการสูญเสียในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนั้น ในห้วงวันที่ 11 - 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ให้คณะทำงานเทคนิค ร่วมเดินทางไปยืนยันกับขบวนการผู้เห็นต่างทุกกลุ่มว่า รัฐบาลไทยมีความจริงใจ มีความพร้อมดำเนินการทุกเรื่อง รวมทั้งภาคประชาชนในพื้นที่ก็ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพล.อ.อักษรา ย้ำว่า แม้กลุ่มผู้เห็นต่างฯ จะยังไม่มีความพร้อม ข้อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย ภาครัฐก็ต้องรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง 37 อำเภอ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะรัฐบาลตระหนักดีว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นความเร่งด่วนแรกที่สำคัญที่สุด มากกว่าโครงการพัฒนาต่างๆ ของส่วนราชการที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ ตามโครงการพาคนกลับบ้านหัวหน้าคณะพูดคุย บอกว่า สำหรับกลุ่มที่ยังมีแนวคิดสุดโต่ง นิยมใช้ความรุนแรงกดดัน รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางทหารอย่างเด็ดขาดจัดการกับคนกลุ่มนี้ต่อไป เพื่อความสงบสุขปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.
image beaconimage beaconimage beacon