คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

รัฐบาล ยันที่พักแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ข้อสรุป

โฆษกรัฐบาล ยืนยัน การจัดหาที่ดินเป็นที่พักแรงงานต่างด้าวยังเป็นเพียงแนวคิด ต้องหาข้อสรุปร่วมทุกฝ่ายบนผลประโยชน์ของคนไทยพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกถึงกรณีที่รัฐจะจัดหาที่ดินติดทะเลเพื่อเป็นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว โดยเรื่องดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิด ไม่ใช่ข้อยุติ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมที่ดิน จะต้องหารือร่วมกัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเพราะขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากในประเทศไทย รัฐบาลจึงต้องจัดระเบียบให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์หรือผลที่จะกระทบต่อคนไทยก่อนเป็นลำดับแรก และจัดสวัสดิการดูแลแรงงานกลุ่มนี้ตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon