คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ไฟไหม้ชุมชนบ้านครัว ย่านพระราม 6 เผาวอด 8 หลัง

"รัฐบาล" สอบผ่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ประธานหอการค้าไทย-จีน จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี บอกว่า ให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลและคสช.ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าสอบผ่าน เพราะแม้ว่าในช่วงแรกจะมีปัญหาและอุปสรรค แต่เห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการผลักดันนโนบายไทยเแลนด์ 4.0 สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้น ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ทางหอการค้าไทย-จีนจะแถลงข่าวร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดทำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจประธานหอการค้าไทย-จีน จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี บอกว่า ให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลและคสช.ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าสอบผ่าน เพราะแม้ว่าในช่วงแรกจะมีปัญหาและอุปสรรค แต่เห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการผลักดันนโนบายไทยเแลนด์ 4.0 สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้น ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ทางหอการค้าไทย-จีนจะแถลงข่าวร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดทำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon