คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

รัฐเดินหน้าแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

รัฐบาลเตรียมตั้งสำนักงานลดเหลื่อมล้ำให้เป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณขั้นต่ำปีละ 5 แสนล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกอบศักดิ์ ภูตระกูล เผยว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังจัดตั้งหน่วยงานหรือสำนักงานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณขั้นต่ำปีละ 500,000 ล้านบาท หรือ 20% ของงบประมาณแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ แต่ปัญหาก็ยังไม่ลดลง นอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ตรงเป้าหมาย รัฐบาลกำลังจะมีนโยบายใหม่เพื่อเสริมพลังให้กับกลุ่มคนด้านล่างให้ได้รับประโยชน์จากโอกาสรอบตัวซึ่งเป็นช่องทางความช่วยเหลือ เช่น โครงการธนาคารชุมชน,การแก้ไขหนี้นอกระบบการมีกฎหมายสวัสดิการชุมชน การมีพระราชบัญญัติป่าชุมชน พระราชบัญญัติธนาคารที่ดินและกองทุนนวัตกรรมสังคม ซึ่งโครงการต่าง ๆเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะรัฐมนตรี คาดว่าภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากนี้น่าจะผ่านมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กลุ่มคนที่อยู่ด้านล่างมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon