คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

รัฐเตรียมปล่อยสินเชื่อ 37,000 ล้านบาทอุ้มเอสเอ็มอี

วันนี้มีการจัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริม SME StartUp และ Social Enterprise" โดยมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเพื่อพิจารณากรอบความส่งเสริม และช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้เป็นรูปธรรม ติดตามรายละเอียดจากคุณฐานิตา บุญหล้า สดจาก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริม SME StartUp วันนี้ได้มีการพิจารณากรอบการส่งเสริม และยกระดับเอสเอ็มอีไทย โดยปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มมาตรการส่งเสริมด้านเงินทุน ปล่อยสินเชื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีวงเงิน 37,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเอสเอ็มอีได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นรายรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริม SME StartUp และ Social Enterprise" เพื่อพิจารณากรอบความส่งเสริม และช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้เป็นรูปธรรม โดยรองนายกฯ บอกว่า ขณะนี้ยอมรับว่าเศรษฐกิจเร่ิมดีขึ้น เมื่อต้องการให้จีดีพีขยายตัวได้ดี จึงต้องสร้างกำลังซื้อให้ระดับชุมชนและเกษตรกร โดยการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุน การให้ทักษะ และองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพถือเป็นสิ่งสำคัญด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรม อุตตม สาวนายน บอกว่า ในระยะแรกได้วางกรอบการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ทั้งในด้านการช่วยเหลือทางการเงิน และการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด เร่งรัดการปล่อยสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้จัดทำหลักเกณฑ์เสร็จแล้ว เตรียมเริ่มปล่อยกู้ได้ในช่วงปลาย พ.ค. คาดว่าช่วยเหลือ SMEs รายที่มีศักยภาพได้กว่า 5,000 ราย //สินเชื่อ SME Transformation Loan 15,000 ล้านบาท ของเอสเอ็มอีแบงก์ คาดว่าจะช่วยเหลือ SMEs ได้อีก 3,000 ราย เพื่อให้รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยขนาดเล็กมาก (Micro) เป็นผู้ประกอบการายเดียวมีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน เพื่อใช้เงินจากกองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอีของ สสว. วงเงิน 2,000 ล้านบาท มาให้กู้ยืมแก่ Micro SME และวิสาหกิจชุมชน วงเงินรวม 500 ล้านบาท รายละไม่เกิน 2 แสนบาท คาดว่าจะมีจำนวนผู้รับประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 2,500 ราย และ โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าของ Micro SME และวิสาหกิจชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดวงเงิน 100 ล้านบาท คาดว่าจะเข้าถึง Micro SMEs และวิสาหกิจชุมชนได้ ไม่ต่ำกว่า 10,000 รายพร้อมกันนี้รองนายกฯ สมคิด ยังพูดถึงประเด็นที่รัฐบาลเตรียมจะให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการหาเสียงทางการเมือง แต่ผู้ที่มีรายได้ต่ำมากๆ เป็นหน้าที่รัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ได้ช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเดียวแต่จะมีการให้องค์ความรู้และทักษะเพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพด้วย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon