คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ราคายางตกชาวบ้านแห่พึ่งโรงจำนำ

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายอายุวัฒน์ ตาเละ ผู้จัดการโรงรับจำนำเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับราคายางพาราตกต่ำ ทำให้ประชาชนเข้าโรงรับจำนำมากขึ้น เทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ 70-80 % โดยทรัพย์สินหรือสิ่งของที่นิยมเอามาจำนำ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และทองรูปพรรณ ซึ่งทางโรงจำนำจะประเมินราคาตามประเภทสินค้าแตกต่างกันไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าตีราคาประเมิน 50% จากราคาท้องตลาด ส่วนทองรูปพรรณ จะประเมินราคา 80% จากราคาทองแท่งที่ขื้นลงวันต่อวัน ส่วนการชำระเงิน นายอายุวัฒน์ กล่าวว่า จำแนกอัตราดอกเบี้ยดังนี้ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.5 ต่อเดือน, วงเงิน 5,001-30,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน, วงเงินเกิน 30,001 - 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ทำสัญญาจำนำครั้งละ 4 เดือน หากยังไม่มีเงินต้นมาชำระ สามารถมาทำสัญญาใหม่ได้อย่างต่อเนื่องทุก 4 เดือน โดยไม่กำหนดระยะเวลาการส่งเงินต้น หากพ้นกำหนดสัญญาต่อ และติดประกาศแจ้งอีก 30 วัน ถ้ายังไม่ได้เข้ามาติดต่อ ทรัพย์สินจะหลุดจำนำทันที นายอายุวัฒน์ กล่าวว่า ทางโรงรับจำนำจะนำทรัพย์สินหลุดจำนำออกประมูลทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน เท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้มาใช้บริการจะเข้ามาไถ่ถอนออกไปเกือบทั้งหมด โดยในแต่ละเดือนมีทรัพย์หลุดจำนำเพียง 1-2 % เท่านั้น
image beaconimage beaconimage beacon