คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ร้องป.ป.ช.สอบงบบำบัดน้ำเสียอบต.เชิงทะเล

เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน พร้อมเครือข่ายภาคปชช. ร้องป.ป.ช.สอบใช้งบบ่อบำบัดน้ำเสีย 355 ล้าน เปิดใช้งานไม่ได้ ปล่อยน้ำเน่าลงหาดสุรินทร์ กระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยวภูเก็ตที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดภูเก็ต เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เข้ายื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ กรณีสืบเนื่องจากการใช้เงินงบประมาณของ อบต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 106 ล้านบาท และเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 249 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 355 ล้านบาท ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียบ้านบางเทา และบ้านหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล เริ่มโครงการปี 2555 แล้วเสร็จปี 2560 เพื่อกำจัดน้ำเสีย น้ำมีกลิ่นเหม็น และน้ำสีดำ ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล ต้นเหตุระบบนิเวศทะเลเปลี่ยนไป และมีผลกระทบต่อกลุ่มประมงพื้นบ้าน กระทบการท่องเที่ยวและกระทบนักท่องเที่ยว โดยหาดสุรินทร์เป็นต้นทางของการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดภูเก็ตจากการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียด้วยงบประมาณดังกล่าว ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้น เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และเครือข่ายประมงชายฝั่ง และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอันดามัน เป็นห่วงโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ทำให้รัฐเสียหาย ประชาชนเสียประโยชน์ และกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงกระทบต่อระบบนิเวศ ที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายดนัย ยาดี ประธานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน บอกว่า การยื่นหนังสือ ต่อ ป.ป.ช. ตรวจสอบโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดกระทำผิดหรือทำให้รัฐเสียหายขอให้ดำเนินคดีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon