คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

ร้องสอบ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ฯขัด รธน.

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนกรณีร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. . และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. . ที่สนช. ได้ลงมติในวาระ 3 ผ่านร่างทั้งสองไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2560 โดยเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอสนช.ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการอ้างบทบัญญัติมาตรา 65 และมาตรา 259 มาเป็นเหตุผลในการจัดทำร่างกฎหมายทั้งสองดังกล่าว ทั้งที่บทบัญญัติทั้งสองมาตราอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเพิ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน โดยขั้นตอนต่อไปต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา 81 ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับอาจตราขึ้นโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้นอกจากร้องขอให้นายกรัฐมนตรีส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แล้วยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกทางหนึ่ง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon