คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

ร้อง ปปป.สอบเงินทอน วัดชัยพฤกษ์

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศ ยื่นหนังสือร้องเรียน ปปป. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน และเจ้าอาวาส ว่าเข้าข่ายการทุจริตนำเงินประมาณของรัฐ และเงินจากศรัทธาประชาชน มาใช้ในทางไม่ชอบหรือไม่เครือข่ายประชาชนปฏิรูป นำโดยนายธนพัฒน์ สุขเกษม ซึ่งเป็นตัวแทนของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานเครือข่ายฯ พร้อมชาวบ้านวัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน เข้ายื่นหนังสือต่อ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. เพื่อร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบ พระราชสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เส้นทางการเงินของวัด เพราะอาจมีพฤติกรรมที่เป็นที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐเป็นค่าบูรณะและปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน รวมถึงอาจตะมีการตกแต่งบัญชีจำนวนพระภิกษุและสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมไม่ตรงกับจำนวนที่เสนอของบประมาณอุดหนุน และอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับงบเผยแพร่พระพุทธศาสนา อีกทั้งยังขอให้ตรวจสอบกรณีเกี่ยวกับธรณีสงฆ์ ซึ่งเป็นศาสนสถาน แต่มีการนำไปจัดหารายได้ แล้วไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดหรือไม่ ก่อนหน้านี้ ได้ไปร้องเรียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนามาแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้านายธนพัฒน์ บอกว่า มาเพื่อร้องขอให้ ปปป.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษ์ ซึ่งสงสัยว่าจะมีการนำเงิบงบประมาณที่ได้รับจากรัฐ/ เงินค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ และเงินจากศรัทธาของประชาชน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ และก่อนหน้านี้ วัดมีความขัดแย้งกับชาวบ้าน โดยชาวบ้านต่อสู่เรียกร้องมาโดยตลอด ซึ่งมองว่า ปปป. จะมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ด้านนางสาวกลอย อ่อนเจริญ ตัวแทนชาวบ้าน บอกด้วยว่า เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษ์ รูปเก่าที่ผ่านมา เคยชี้แจงเงินที่นำมาใช้จ่ายของวัดมาโดยตลอดทั้งการขึ้นป้ายประกาศชี้แจ้ง และการชี้แจงผ่านประธานหมู่บ้าน แต่ตั้งแต่พระราชสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เข้ามาในตำแหน่ง ปี2547 ก็ไม่เคยชี้แจงเงินของวัดให้กับชาวบ้านได้รับทราบอีกเลย จึงต้องการเรียกร้องให้ตรวจสอบเจ้าอาว่สและเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ได้รับเรื่องร้องไว้และจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon