คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ผบ.ตร.สั่งเร่งดำเนินคดี คนร้ายป่วนปัตตานี

ร้อง 5 ข้อแก้ยางพาราราคาตก

ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ 6 จังหวัด ได้เรียกประชุมด่วน ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เพื่อหารือแก้ปัญหาราคายางพาราที่กำลังตกต่ำ โดยยางแผ่นรมควันเหลือกิโลกรัมละ 58 บาท ส่วนราคาน้ำยางสดเหลือกิโลกรัมละ 46 - 47 บาท โดยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ ได้แถลงเรียกร้องให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกรัฐมนตรี เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 5 ข้อ คือ 1. ให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้ได้ 40 % ของปริมาณยางที่ออกสู่ตลาด 2. ให้ กยท.สร้างโรงงานผลิตยางล้อรถยนต์อย่างเร่งด่วน 3.ให้ปรับปรุงวิธีการรับซื้อขายยางในตลาดกลาง โดยการประกาศราคาซื้อขายก่อน 2 ชม.ก่อนแจ้งจำนวนปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดในแต่ละวัน เพราะพบว่าผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่รับซื้อยางจากตลาดกลางโดยไม่ยึดราคากลางในแต่ละวัน แต่ใช้วิธีกำหนดราคาซื้อขายเอง ทำให้ราคาต่ำกว่าตลาดกลาง4.ให้รัฐบาลทบทวนโครงการประชารัฐ ที่ให้บริษัทส่งออกยางพารารายใหญ่ติดต่อซื้อขายยางพารา กับสถาบันเกษตรกรโดยตรง เพราะหลังจากเริ่มโครงการพบบริษัทผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ ฉวยโอกาสกดราคา และกำหนดราคาซื้อขายเอง โดยไม่ยึดราคาตลาดกลาง 5. ให้กยท.และรัฐบาล บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการยางอย่างเคร่งครัดและยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำ พรบ.กยท. ตามมาตรา 49(3) เกี่ยวกับการการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน สำหรับพัฒนาสถาบันเกษตรกรมาใช้ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อสถาบันเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและพัฒนาผลผลิต ทั้งนี้ ทางตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ทั้งหมด จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon