คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ร.๑๐ โปรดเกล้าแก้ถ้อยคำ ในบัตรเชิญร่วมพระราชพิธี

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้แก้ถ้อยคำในบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม จัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ หน้าปกของบัตรเชิญเป็นภาพของพระเมรุมาศ บนพื้นสีเทา ปกหลังจะเป็นตราสำนักนายกรัฐมนตรี โดยบัตรเชิญดังกล่าวเป็นสิ่งมีค่า เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายขอบเป็นลายไทยที่กรมศิลปากรจัดทำมาให้ทรงเลือกให้ไปปรากฏบนบัตรเชิญและจากการที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งร่างถ้อยคำในบัตรกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปรับแก้ไขถ้อยคำดังกล่าวทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากเดิมที่ระบุเพียง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เพิ่มคำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และไม่มีบัตรเชิญใดในโลกใบนี้ที่พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงทำถวายสมเด็จพระบรมราชชนก อยากให้คนไทยได้รับทราบ พร้อมกับซาบซึ้งในสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทำไว้ ทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหวังว่าผู้ที่ได้รับบัตรเชิญดังกล่าวจะเทิดทูนไว้เป็นสิ่งสูงสุด
image beaconimage beaconimage beacon