คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ 1.2 หมื่นราย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นิสิต จันทร์สมวงศ์ บอกว่า ยอดรวมผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ค้าตลาดประชารัฐ ของวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,358 ราย สรุปยอดรวมสะสม 2 วัน มีจำนวนรวมกว่า 12,574 ราย โดยตลาดที่ประชาชนให้ความสนใจมากมี่สุด คือ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ของกรมการพัฒนาชุมชน มีผู้มาลงทะเบียน จำนวนยอดสะสมถึง 7,422 ราย รองลงมา คือ ตลาดท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 5,055 ราย สำหรับจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1. จังหวัดศรีสะเกษ 919 ราย 2. จังหวัดนครราชสีมา 774 ราย 3. จังหวัดสกลนคร 742 ราย 4. กรุงเทพมหานคร 729 ราย และ 5. จังหวัดกาฬสินธุ์ 362 รายทั้งนี้พี่น้องประชาชนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ยังสามารถเดินทางไปลงทะเบียนเป็นผู้ค้าตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภทได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต ทุกเขต และต่างจังหวัด ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ
image beaconimage beaconimage beacon