คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

ลงโทษ บ.ข.ส. สายกรุงเทพ-อุดร

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานขับรถสายกรุงเทพฯ-อุดรธานี ฐานบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก สนิท พรหมวงษ์ บอกว่า กรณีรถร่วม บขส. สายกรุงเทพฯ-อุดรธานี ที่มีพฤติกรรมขายตั๋วโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง และบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน 7 คน โดยใช้เก้าอี้พลาสติกเสริมตรงทางเดินให้ผู้โดยสารนั่ง ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาลงโทษโดยเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่ง (รถร่วม บ.ข.ส.) เป็นเงิน 20,000 บาท และปรับอีก 5,000 บาท สำหรับพนักงานขับรถ พร้อมสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลา 30 วัน นอกจากนี้ ยังมีการสั่งพักใช้รถคันดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน และปรับเป็นจำนวน 5,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญารถร่วม โดยเจ้าของรถซึ่งเป็นคู่สัญญาเดินรถร่วมกับบริษัท ขนส่งจำกัด ได้ปลดพนักงานขับรถคนดังกล่าวออกจากการเป็นพนักงานขับรถแล้วด้วย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon