คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฤดูร้อนถล่มโรงเรียน คอกสัตว์ เสียหาย

ลดภาษีต่างชาติ 17% ดึงลงทุน'อีอีซี'

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล ระบุ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการผู้มีความสามารถระดับสูงมาทำงานในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจากอัตราก้าวหน้า 35% เหลือ 17% ของเงินได้พึงประเมินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล ระบุ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการผู้มีความสามารถระดับสูงมาทำงานในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจากอัตราก้าวหน้า 35% เหลือ 17% ของเงินได้พึงประเมิน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon