คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ลดเมืองร้อน....ด้วยมือเรา

กลุ่มเยาวชน และชุมชนที่ชนะเลิศจากโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราได้มีโอกาสไปดูงานการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่ประเทศญี่ปุ่น และได้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ คุณนิติรัฐ บัวจันทร์ จะพาไปดูแนวคิดนี้จากรายงานชนะเลิศจากโรงเรียนคือโรงเรียนกันตังพิทยากร ใช้กิจกรรมต่างๆลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การแก้ปัญหาขยะ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมีโครงการเก๋ๆ ให้นักเรียนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนดับเครื่องก่อนเข้าโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีในทุกกิจกรรมจนสามารถคว้าชัยชนะ คว้ารางวัลทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และได้นำความรู้ใหม่ที่ได้มาปรับใช้ในโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะแบบคนญี่ปุ่นทางฝั่งของชุมชนที่ชนะเลิศได้แก่ชุมชนบ้านม่อนแก้ว จ.พะเยา ที่มุ่งเน้นการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการลดขยะ และช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำของชุมชน พร้อมทั้งต่อยอดการนำความรู้จากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้จากการดูงานที่โรงงานขยะโอตะ ประเทศญี่ปุ่น และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่สถาบันโตโยต้า ชิราคาวาโก นำมาใช้กับชุมชน โดยการพัฒนาประปาภูเขาที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และชาวชุมชนเห็นคุณค่าของน้ำมาขึ้น จนประสบความสำเร็จเป็นเมืองคาร์บอนต่ำความสำเร็จในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงเรียนกันตังพิทยากร และชุมชนบ้านม่อนแก้ว ได้ถ่ายทอดต่อคนทั่วไปผ่านกิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเรา และทั้ง2กลุ่มยังได้นำความรู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วส่งต่อยังโรงเรียน และชุมชนในจังหวัดของตัวเอง เป็นการขยายเครือข่ายโครงการต่อไปเรื่อยๆ

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon