คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

วงการลูกขนไก่เลือก"คุณหญิงปัทมาฯ" นั่งรองประธานสหพันธ์แบดโลก

เลือกรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ในวาระปี 2019 2021 ผลปรากฏว่า คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในนามของนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเสียงโหวตจากที่ประชุม 176 ต่อ 88 เสียง ให้เข้ารับตำแหน่ง เจ้าตัวประกาศนำ กีฬาแบดมินตันประสบความสำเร็จในการการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์แบดมินตันโลก ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีวาระสำคัญในการประชุม คือ การเลือกรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ในวาระปี 2019 - 2021 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ได้แก่ มร.จาง จวิน อดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก และประธานสมาคมกีฬาแบดมินตันประเทศจีน และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ปรากฏว่า คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชนะคะแนนโหวตอย่างขาดลอย ด้วยคะแนน 176 ต่อ 88 จากประเทศสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 ประเทศ ส่วน การเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาสหพันธ์แบดมินตัน ที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด 4 คน จากประเทศ แซมเบีย , ญี่ปุ่น, โมรอคโค และ เลโซโท โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากที่ประชุมคือ มร. คินจิ เซนิยะ เลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันประเทศญี่ปุ่น คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯเปิดเผยว่า การได้รับเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกมาจากความเชื่อมั่นของประเทศสมาชิกสหพันธ์แบดมินตันโลก ที่ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว รู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รับตำแหน่งนี้ จะสร้างเสริมความก้าวหน้าให้แก่วงการกีฬาแบดมินตันโลก และวงการแบดมินตันของไทย รวมถึงเตรียมพร้อมให้กีฬาแบดมินตันประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 อย่างเต็มกำลังความสามารถ สำหรับประเทศไทย การพัฒนากีฬาแบดมินตันตามยุทธศาสตร์ 3B ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการได้แก่ B ที่หนึ่ง Badminton for Everyone เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ หันมาใช้กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาสำหรับการออกกำลังกาย ทั้งเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อการแข่งขันซึ่งจะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้กีฬาแบดมินตันนั้นได้รับความนิยมสูงยิ่งขึ้น B ที่สอง Build World Champions การพัฒนานักกีฬาแบดมินตันมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้กีฬาแบดมินตันนั้นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ส่วน B สุดท้าย คือ Best-Practice Management มุ่งเน้นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการกีฬาแบดมินตันนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรกีฬาระดับโลก ทั้ง IOC และ BWFซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับการแข่งขันที่ยุติธรรม ปราศจากข้อกังขาใดๆ ทั้งในเรื่องของการใช้สารกระตุ้นและการล็อกผลการแข่งขัน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon